Fortollingsdokumentasjon


Som importør eller eksportør er du ansvarlig for å føre korrekt fortollingsdokumentasjon, opprinnelsesbevis og opprinnelsesdokumentasjon.

Skulle du være unøyaktig med dokumentasjonen, kan følgende skje:

 • Forsendelsen blir forsinket
 • Forsendelsen stanses
 • Det oppstår feil grunnlag for avgiftsberegning

Dette er kravene til fortollingsdokumentasjon

Faktura hvor innholdet skal være spesifisert:

 • Fakturanummer
 • Navn på avsender
 • Kolli og vekt
 • Innholdsbeskrivelse
 • Pris
 • Dato og sted
 • Sted for levering og dato
 • Særskilte betingelser i tilknytning til fakturaen
 • Opprinnelsesdokumentasjon, opprinnelsesbevis og opprinnelsesstatus

Proformafaktura:

Dette er en sekundær lavere rangert faktura, og anses ikke som gyldig hos alle tollmyndigheter.

 • Fakturaen er ikke nummerert, men skal gjenspeile varens sanne verdi
 • Fakturaen tas i bruk dersom mottaker ikke skal betale for varen.

Moms

Det er viktig at fortollingsdokumentasjonen er nøyaktig når det skal søkes om avregning av moms.