Deklarering av eksport


Skal du eksportere varer fra Norge? Husk at du alltid må deklarere varene som skal eksporteres for Tolletaten.

La Avant Forwarding hjelpe deg med deklarering av eksportforsendelser! Vi kan blant annet bistå med varedeklarasjon, midlertidig utførsel, gjenutførsel og restriksjonsbelagte varer.

Varene må alltid deklareres ved eksport

Tollvesenet må gi tillatelse før du kan sende varer ut av Norge. Som eksportør må du altså melde i fra til norske myndigheter via deklarasjonen. Når Tollvesenet har gjennomført en tollekspedisjon for å kontrollere deklarasjonene, kan varen sende ut av Norge. Ekspedisjonen gjøres i Tollvesenets fortollingssystem.

Tre sentrale områder innen eksportfortolling

  • Høy vareverdi på over 5000 kroner
  • Midlertidig utførsel
  • Gjeninnførsel til Norge

Restriksjonsbelagte varer

Før du skal eksportere en vane, må du sjekke om det finnes noen restriksjoner knyttet til den aktuelle varen med myndighetene i landet varen skal til.

Husk at noen varer med en vareverdi på under 5000 kroner, likevel må fortolles.

Fortollingsdokumentasjon

Når du skal eksportere en vare, er det du som eksportør som er den ansvarlige for å merke og adressere varene korrekt, i tillegg til at du må sende inn riktig fortollingsdokumentasjon.