Dagsoppgjør for fortolling


Speditører kan søke til Skatteetaten om tillatelse til å gjøre et samlet oppgjør for tolldeklarasjoner som er levert inn på en og samme dag. Dette kalles for dagsoppgjør, og kan bare innvilges til speditører som fortoller varer for andre.

Avant Forwarding hjelper deg med din fortolling, enten det gjelder dagsoppgjør, fortollingsansvar, dagskreditt eller tollkreditt.

Dagsoppgjør for bedrifter

Avant Forwarding beregner toll og avgifter for bedrifter som ikke har tollkreditt og privatpersoner. Dette gjør vi ved varenes ankomst. Sendingen vil videre fortolles på dagsoppgjør før utlevering.

Fortollingsansvar

Når det gjelder import, er det den deklarerte mottakeren som står ansvarlig for betaling av toll, avgifter og gebyrer. Før Tolletaten kan fristille varene, og sluttbruker kan bruke de, er toll, avgifter og gebyrer nødt til å være betalt eller rapportert.

Husk at toll, avgifter og gebyrer kan betales på alle tollkontor som gjennomfører ekspedisjon.

Tollkreditt

Tollkreditt er en finansieringsordning som forenkler prosessen med å betale toll og avgifter. Med tollkreditt får man dessuten en utsatt betalingsfrist, da toll og avgifter som påløper i en måned, har forfallsfrist den 18. i påfølgende måned. Har man ikke tollkreditt, må man betale avgifter på fortollingstidspunktet.

Ønsker du tollkreditt for betaling av toll og avgifter ved import, kan du søke om dette hos Skatteetaten.

Slik foregår dagsoppgjør

  1. Når sendingen kommer, legges denne på Avant Forwardings tollager
  2. Vår fortollingsavdeling beregner toll, avgifter og moms. Videre utsteder vi en faktura som sendes til importør
  3. Så fort fakturaen er betalt, sender vi fortollingen på dagsoppgjør til tollvesenet
  4. Varene frigis fra tollageret når tollvesenet godkjenner fortollingen. Varene utleveres i henhold til betingelsene som foreskrevet i transportoppdraget
  5. Neste dag betales dagsoppgjøret til tollvesenet
  6. Dersom tollkursen er endret fra tidspunktet beregningen fant sted, vil det opprettes og sendes en kreditnota på differansen