Fortolling


Vi i Speditøren står klare med et dedikert team med imponerende fagkompetanse i et stadig skiftende landskap. Vi forstår at fortolling av import- og eksportforsendelser, samt tungvinte tollprosesser, kan være utfordrende. Med mange års erfaring og et solid rykte for å håndtere toll for noen av Norges største selskaper, er vi her for å gjøre tollrutinene dine enklere og mer kostnadseffektive, samtidig som du slipper bekymringer.

Fortollingstjenester som gir deg kontroll og effektivitet

Å navigere gjennom den komplekse verdenen av tollregler og forskrifter kan være en utfordrende oppgave. Det er her vi kommer inn i bildet – som din pålitelige partner for fortollingstjenester. Vi forstår at riktig håndtering av tollformaliteter er avgjørende for smidige import- og eksportprosesser. La oss hjelpe deg med å forenkle og akselerere tollprosessene, slik at du kan fokusere på kjernen i virksomheten din.

Hva er fortolling, og hvorfor er det viktig?

Fortolling er den nødvendige prosessen med å sikre at dine varer kan lovlig importeres eller eksporteres til andre land. Dette inkluderer alt fra utfylling av viktige dokumenter til korrekt klassifisering og vurdering av varene dine. Våre tollmeglere er eksperter i tollregelverk og lokale forhold, og de er klare til å veilede deg gjennom dette komplekse.

Import og Eksport av Varer

Import og eksport av varer er kjerneelementene i internasjonal handel. Vi tar oss av alle tollprosessene som kreves for at dine varer skal kunne krysse landegrensene trygt og lovlig. Les mer om våre import- og eksporttjenester.

Midlertidig Inn- eller Utreise

Når varer midlertidig forlater eller kommer inn i landet, er det viktige tollprosesser som må følges. Vi hjelper deg med å håndtere midlertidige inn- eller utreiser, enten det er for reparasjon, bearbeiding, eller andre formål.

Midlertidig fortolling

 

Varer for Midlertidig Bruk, Reparasjon, Bearbeiding eller Lignende

Noen ganger må varer tas midlertidig ut av landet for spesifikke formål som reparasjon eller bearbeiding. Vi sørger for at dine varer blir håndtert korrekt i samsvar med tollregelverket.

 

Re-import eller Re-eksport etter Midlertidig Innførsel eller Eksport

Når varer returneres til landet etter midlertidig eksport eller innførsel, er det nødvendig med spesiell håndtering. Vi tar oss av re-import eller re-eksportprosessen for dine varer.


Tollavgift på Importerte Varer

Importavgifter og -toll kan variere avhengig av varetype og opprinnelsesland. Vi hjelper deg med å beregne og betale tollavgifter for importerte varer.

Utfortolling av Eksportforsendelser

Utfortolling er den nødvendige prosessen for å eksportere varer fra landet. Vi sørger for at alle eksportdokumenter og formaliteter blir håndtert effektivt.

Fortollingsdokumentasjon

Riktig dokumentasjon er avgjørende for tollprosessene. Vi hjelper deg med å utarbeide og administrere all nødvendig tollrelatert dokumentasjon.

Dagsoppgjør

Dagsoppgjør innebærer å sikre at alle tollavgifter og -toller blir riktig beregnet og betalt hver dag. Vi tar oss av dette aspektet av tollprosessene for deg.

Hva vi kan tilby deg:

  • Analyse og kartlegging av dine fortollingsbehov: Vi starter med en grundig gjennomgang for å forstå dine unike behov.
  • Automatisert integrasjon med dine systemer: Vi forenkler fortollingsprosessen ved å integrere den sømløst med dine eksisterende systemer.
  • Fortollingstjenester for alle transportmetoder: Uansett om det er vei, sjø, tog eller luft, håndterer vi fortolling for deg.
  • Fortollingsstatistikk med Emmadoc: Vi gir deg full tilgang til transparens og innsyn gjennom vår Emmadoc-plattform.
  • Dedikert kontaktperson med omfattende erfaring og kompetanse: Du får tildelt en personlig kontaktperson som er dypt engasjert i å hjelpe deg.
  • Lang historie med komplekse kunder: Vi har lang erfaring med store kunder som har kompliserte tollbehov.
  • Veiledning og opplæring i din organisasjon: Vi tilbyr opplæring og kompetanseheving for dine ansatte for å sikre smidige tollprosesser.
  • Direkte, personlig service: Vi gir deg uformell og personlig service som du kan stole på.

Når du velger Speditøren som din partner for fortolling, velger du ekspertise, effektivitet og dedikert service. La oss ta hånd om tollprosessene dine slik at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten din med trygghet.